Hầu hết các nước đều chưa bán Galaxy S III tuy nhiên với ai có ý định mua thì việc đọc hướng dẫn sử dụng ngay bây giờ cũng sẽ giúp bạn làm quen với máy dễ dàng hơn.
Để đọc được hướng dẫn này yêu cầu máy bạn phải có Powerpoint!
Hướng dẫn được dựa trên firmware I9300XXALE9 là phiên bản mới nhất!

download ở đây hoặc download Direct linksammobile.com