bạn ơi, sao lúc Update driver máy tính mình ko tìm đc? mình đã download fastboot usb driver về, và cũng đã chọn đường dẫn cho máy vào phần usb driver nhưng ko đc.